zondag 10 maart 2013

Interessante beelden

Deze keer enkele interessante video's die via YouTube zijn te bekijken.
In de eerste video zien we beelden van het 'Still Face Experiment'

 
Klik op de volgende link: http://youtu.be/Btg9PiT0sZg
Heel mooi wordt hierin zichtbaar hoezeer het kleine kind afhankelijk is van het visuele contact met de andere mens, met de moeder.  De beelden spreken voor zich.

Het experiment in de tweede video ligt in het verlengde van de eerste. Hier zien we duidelijk dat het kleine kind voor de beoordeling gevaar of veilig afhankelijk is van de communicatie met de moeder. Zelf kan het kleine kind dit  natuurlijk nog lang niet beoordelen. Ook hier weer wordt duidelijk hoe ongelooflijk belangrijk het visuele contact tussen kind en volwassene is.Klik op de volgende link naar het 'Visual Cliff Experiment': http://youtu.be/p6cqNhHrMJA

Het gezicht van de moeder (of vader) is voor het kleine kind als de maan, die het te felle licht van de zon naar de aarde reflecteert. De indrukken vanuit de buitenwereld zijn voor het kleine kind nog te indringend voor de nog tere zintuigen en het nog onvoldoende ontwikkelde zenuwstelsel, omdat de Ik-organisatie nog niet zo ver is dat het kan filteren en selecteren.
Het hele kind is een groot zintuigorgaan; alles daaraan het wordt bloodgesteld gaat direct naar binnen en laat daar zijn sporen na, zeker in de eerste drie levensjaren maar ook nog gedurende de kleutertijd. Teveel indringende zintuigindrukken werken als een teveel aan licht op het zenuwstelsel. Overprikkeling van het kind is dan een gevolg. De warmte vanuit de onderste mens zou het teveel aan licht moeten kunnen opvangen. Er kan echter door deze 'overbelichting' ook een zich terug trekken -terugschrikken- van het individu optreden, waardoor het kind niet meer in staat is deze warmte als verbindende brug van sympathie voor de wilskrachten tussen binnen- en buitenwereld aan te wenden.

Ter illustratie van de praktijk in onze moderne westerse cultuur enkele herkenbare foto's uit het dagelijkse straatbeeld. Wat we in deze vergelijking kunnen zien is hetgeen waarover Audrey McAllen altijd sprak, de impact van de cultuur (het wereldkarma) op de ontwikkeling van het individuele kind.Nog een aanrader:
Ga op zoek naar de DVD van deze film: Bébés


klink op de link naar de trailer: http://youtu.be/1vupEpNjCuY
Veel kijk plezier.